Оскарження закупівель

Якщо ви маєте підстави для оскарження закупівлі, то порядок такого оскарження зазначено в:

 • ст.18 ЗУ «Про публічні закупівлі», якщо закупівля понадпорогова.
 • ст.10 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» при проведенні переговорної процедури для потреб оборони.

Оскарження допорогової закупівлі


У допорогових закупівлях можна подати лише вимогу. У випадку виявлення порушення є можливість звернутися до замовника із вимогою про усунення порушення у процесі проведення закупівлі.
Замовник протягом 3 днів розглядає вимогу, приймає і оприлюднює рішення щодо неї.
У разі, якщо замовник не відповідає на вимогу, рекомендуємо залишити відгук про нього або аргументоване звернення про порушення на порталі моніторингу Dozorro.

Оскарження надпорогової закупівлі

Вимога. Види вимог. Періоди для подачі вимог.

Вимога є безкоштовною та подається на умови оголошеної закупівлі та на рішення замовника щодо учасників. Вимогу на умови оголошеної закупівлі та тендерної документації постачальник має право подати не пізніше ніж за 10 днів до закінчення періоду прийому пропозицій.

Замовник, у свою чергу, повинен надати роз’яснення на вимогу протягом 3 робочих днів із моменту надходження вимоги та опублікувати її на веб-порталі Уповноваженого органу через свій електронний майданчик. Після публікації рішення замовником статус вимоги зміниться на «Розглянуто замовником – задоволена», «Відхилена», або «Відхилена як недійсна».
[pullquote content=”Якщо замовник не надасть відповідь на вимогу щодо умов закупівлі, після завершення періоду прийому пропозицій електронний аукціон не розпочнеться. У цьому разі замовник має оприлюднити відповідь на вимогу та продовжити період прийому пропозицій не менше ніж на 7 днів. Дату початку аукціону буде автоматично переназначено.”/]
Якщо дискваліфікованому учаснику недостатньо пояснень, зазначених в повідомлені, він може звернутись до замовника з вимогою надати додаткову інформацію стосовно причин невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям. Подати вимогу на рішення замовника постачальник може протягом 10 днів із моменту оприлюднення такого рішення.
Замовник, отримавши таку вимогу, зобов’язаний надати скаржнику вичерпну відповідь не пізніше ніж через 5 днів із моменту надходження вимоги.
[pullquote content=”Наявність вимоги не призупиняє перебіг процедури. Проте бездіяльність щодо вимоги може призвести до подачі учасником скарги, яка, у свою чергу, блокує процедуру. “/]

Скарга. Види скарги. Періоди подання скарги.

Скарга подається в надпорогових закупівлях на умови оголошеної закупівлі та результат прийнятих рішень. Подача скарги є платною та призупиняє перебіг закупівлі.
Скарга на умови тендерної документації, прийнятих рішень замовником або його бездіяльності, що відбулися до завершення періоду прийому пропозицій подаються учасником із моменту оголошення закупівлі, але не пізніше ніж за 4 дні до завершення періоду прийому пропозицій.
Важливо:

 • якщо замовником вносилися зміни до тендерної документації пізніше ніж за 4 дні до завершення періоду прийому пропозицій, оскарженню не підлягають ті положення тендерної документації, до яких зміни не вносились;
 • якщо учасник подав скаргу до органу оскарження щодо положень тендерної документації, за результатом якої було прийнято рішення по суті, то оскарженню не підлягають ті пункти тендерної документації щодо яких не подавалися скарги до завершення періоду подачі скарги, проте не пізніше ніж за 4 дні до завершення періоду прийому пропозицій;
 • якщо замовник вніс зміни до тендерної документації пізніше ніж за 4 дні до завершення періоду прийому пропозицій, скарги можуть подаватися лише щодо внесених замовником змін до тендерної документації.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозиції учасників (кваліфікація), подаються протягом 10 днів із дня публікації замовником наміру про укладення договору.
Скарги, що стосуються прийнятих рішень замовником або його бездіяльності, що відбулися на етапі пре-кваліфікації після оцінки тендерних пропозицій на відповідність технічним вимогам та кваліфікаційним критеріям, подаються учасником протягом 5 днів із моменту оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій (рішення щодо допущення до аукціону в процедурі відкритих торгів із публікацією англійською мовою).
[pullquote content=”У разі, якщо визначені строки для подачі скарги не будуть витримані, такі скарги електронною системою не прийматимуться. “/]
Пам’ятайте, скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку.
Реєстрація скарги. Учасник подає скаргу до органу оскарження (Антимонопольний комітет України – АМКУ) у формі електронного документа через свій електронний майданчик. Після її розміщення в електронній системі скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка. Скарга разом із реєстраційною карткою в день розміщення оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.
Реєстраційна картка має містити таку інформацію:

 • дату та час подання скарги учасником в електронну систему;
 • номер скарги, наданий електронною системою під час її подання;
 • ідентифікатор закупівлі.

Скарга повинна містити наступне:

 • назву замовника (код ЄДРПОУ та назву установи), рішення якого оскаржуються;
 • ім’я (назву) та місце проживання (місцезнаходження) скаржника;
 • підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі чи прийняті рішення, дії або бездіяльності замовника із обов’язковим підтвердженням факту таких порушень;
 • обґрунтування наявності виявлених порушень;
 • вимоги постачальника та їх обґрунтування.

Обов’язково до скарги додаються документ та матеріали в електронній формі (зокрема, файли у форматі pdf), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника та документ про здійснення оплати за подання скарги.
[pullquote content=”Розмір плати за скаргу складає 5 000 грн для товарів та послуг і 15 000 для робіт. До уваги скаржників: після реєстрації скарги в АМКУ сплачені кошти за скаргу не повертаються! “/]
Орган оскарження залишає скаргу без розгляду, якщо:

 • учасник подає скаргу щодо порушення у закупівлі, яке вже було предметом розгляду та за яким вже було винесено рішення;
 • скарга не містить повної інформації для реєстрації та не відповідає встановленим вимогам;
 • учасник не сплатив держмито за подання скарги;
 • замовником було усунено порушення, відповідно до скарги.

Перебіг прийняття скарги до розгляду. Строк прийняття рішення органом оскарження
Строк розгляду скарги органом оскарження становить 15 робочих днів із дати початку розгляду скарги. Датою початку розгляду скарги є дата оприлюднення реєстраційної картки скарги в системі.
Скарга разом із супровідними документами та її реєстраційна картка одразу після внесення їх у реєстр скарг автоматично надсилаються до АМКУ.
Орган оскарження протягом 3 робочих днів із моменту внесення скарги до реєстру, повинен розмістити в системі рішення про прийняття скарги до розгляду, зазначивши дату, час і місця розгляду скарги/ або обґрунтоване рішення про залишення скарги без розгляду/ або рішення про припинення розгляду скарги. Таке рішення автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу та надсилається відповідне повідомлення учаснику та замовнику.
У разі прийняття скарги до розгляду система автоматично призупиняє початок електронного аукціону та не оприлюднює договір про закупівлю і звіт про результати проведення процедури закупівлі. Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених для підписання договору про закупівлю.
Замовнику забороняється вчиняти будь-які дії та приймати рішення, а також укладати договір про закупівлю, окрім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі. Проте, якщо зазначені у скарзі порушення були усунені, замовник протягом 1 робочого дня із моменту усунення таких порушень має повідомити про це орган оскарження та опублікувати відповідне рішення на своєму майданчику.
[pullquote content=”Навіть, якщо на етапі періоду прийому пропозицій процедура закупівлі була призупинена, учасники однак можуть подавати тендерні пропозиції у строк, що встановлено законом. “/]

Можливі рішення Органу оскарження:

 • встановлено наявність порушення;
 • встановлено відсутність порушення.

Рішення АМКУ складається з трьох частин, публікується поетапно та має містити таку інформацію:

 • назву органу оскарження;
 • короткий зміст скарги;
 • мотивувальну частину рішення;
 • резолютивну частину рішення;
 • строк оскарження рішення.

Протягом 1 робочого дня АМКУ надає інформацію про резолютивну частину рішення.  
Вона може містити наступну інформацію: висновок про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі; висновок про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково; заходи, яких повинен вжити замовник для усунення порушень. Наприклад, скасувати свої рішення та відновити процедуру закупівлі, надати певні документи або роз’яснення учаснику, що подав скаргу, усунути дискримінаційні вимоги в тендерній документації, якщо неможливо усунути порушення, то відмінити її.
Протягом 3 робочих днів розміщує повне рішення в електронній системі. Рішення автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, а також надсилається скаржнику та замовнику.
Не раніше ніж через 2 дні після прийняття рішення за скаргою, система автоматично визначає дату та час проведення електронного аукціону.
Усі рішення набирають чинності із дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання!
Якщо замовник не задоволений рішенням АМКУ, він можете його оскаржити у судовому порядку протягом 30 днів із дня його оприлюднення в електронній системі. Учасник, що подавав скаргу, також має на це повне право.
[pullquote content=”Орган оскарження має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків державних органів (за наявності погодження від державних органів), експертів і спеціалістів, які не можуть бути пов’язаними особами. Скаржник та замовник можуть надавати висновки експертів і спеціалістів. Висновки таких представників оприлюднюються в електронній системі на майданчику та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.”/]

Дії замовника на майданчику у разі задоволення скарги:

У разі задоволення скарги АМКУ виносить повне рішення, яке буде відображено на майданчику. Статус скарги зміниться на «Задоволена органом оскарження».
У випадку подання скарги на умови закупівлі
Відповідно до рішення органом оскарження замовник вносить зміни до закупівлі, завантажує документ із переліком змін, внесених до тендерної документації. Якщо на момент винесення рішення АМКУ період для подачі пропозицій вже завершився, замовнику після внесення змін до закупівлі потрібно продовжити період прийому пропозицій не менше ніж на 7 днів. Далі замовник зберігає зміни та накладає КЕП.
[pullquote content=”Зауважте, якщо на момент винесення рішення органом оскарження до завершення період прийому пропозицій залишається більше ніж 7 днів, продовжувати термін для подачі пропозицій непотрібно.     ” /]
 У випадку подання скарги на рішення замовника

 • Якщо учасником було оскаржено свою дискваліфікацію і така скарга була задоволена АМКУ, замовник повертає всіх учасників на кваліфікацію, натиснувши кнопку «Скинути кваліфікацію». Після цього замовник проводить повторну кваліфікацію з урахуванням рішення органу оскарження.
 • Якщо учасником була подана скарга щодо оскарження рішення про підтвердження іншого учасника і така скарга була задоволена органом оскарження, замовник повертає всіх учасників на кваліфікацію, натиснувши кнопку «Скинути кваліфікацію» або, у разі відсутності дискваліфікованих учасників, кнопку «Повернути на кваліфікацію». Після цього замовник проводить повторну кваліфікацію з урахуванням рішень АМКУ.
 • Замовник повідомляє АМКУ про усунення порушення шляхом публікації відповідного рішення через електронний майданчик.

Зверніть увагу, системою розміщено підказку щодо порядку роботи з рішенням АМКУ.
З метою уникнення процесу оскарження, а також для проведення закупівлі швидко, якісно та ефективно закликаємо всі сторони процесу здійснення публічних закупівель дотримуватись норм, передбачених законом.
Корисні матеріали:

Сподобалась стаття?
Приєднуйтесь, щоб отримувати добірки новин про закупівлі, тендери та аукціони раз на місяць!

Неправильний email. Спробуйте, будь ласка, ще раз Виникла помилка. Спробуйте, будь ласка, пізніше

Залишилось тільки підтвердити email %email% — лист із підтвердженням вже чекає у вашій скринці :)

Коментарі (14)

 • Інструменти для бізнесу в ProZorro | Zakupki.education
  26 Квітня 2017, 16:39

  […] Оскарження. Будь-який постачальник, якщо для цього є причина, може безперешкодно оскаржити результати торгів, в яких він брав участь. У цьому допоможе модуль електронного оскарження, за допомогою якого можна заявити про порушення і подати скаргу в компетентний орган. Детальніше про оскарження можна прочитати тут. […]

  Відповісти
 • Розпуск Комісії з розгляду звернень
  16 Червня 2017, 11:33

  […] Більше про оскарження.  […]

  Відповісти
 • Найчастіші порушення в ProZorro та методи боротьби з ними
  29 Березня 2018, 13:13

  […] ⇒ Корисно знати: Як відбувається оскарження закупівель […]

  Відповісти
 • Проти ProZorro: найчастіші порушення в системі – Academy
  22 Червня 2018, 14:28

  […] ⇒ Корисно знати: Як відбувається оскарження закупівель […]

  Відповісти
 • Наталія
  19 Лютого 2019, 12:51

  Доброго дня! АМКУ задовольнив скаргу учасника щодо його дискваліфікації. В який термін замовник повинен провести повторну кваліфікацію? Чи є посилання на нормативні акти, які регламентують дані терміни? Дякую.

  Відповісти
  • Модератор Zakupki.Education
   21 Лютого 2019, 18:32

   Доброго дня! Оскарження процедур закупівель відбувається відповідно до ст.18 ЗУ “Про публічні закупівлі”.В законі не встановлено терміну, протягом якого замовник зобов*язаний виконати рішення АМКУ

   Відповісти
 • Василь
  10 Вересня 2019, 21:51

  Є три учасники , яких замовник дискваліфікував .Останій дискваліфікований учасник подає скаргу до АМКУ , конкректно по закупівлі UA-2019-07-19-000398-b/ на неправельне рішення , система приймає тільки скарга до замовника , а не до АМКУ , що робити куди можна ще звернутись?

  Відповісти
 • Алена
  04 Жовтня 2019, 12:36

  Здравствуйте . В обычных открытых торгах, жалоба может быть подана в АМКУ только если заказчик определил победителя? В закупке было 2 участника . Заказчик отклоняет первого участника на квалификации остается 2 участник. В этот период возможно подать жалобу? По анализу предложения 2 участника понятно что его дисквалифицируют. Торги соответственно отменят. Победителя не будет. Получается что на решение заказчика жалобу подать нельзя?

  Відповісти
 • Юлія
  07 Квітня 2020, 10:36

  Доброго дня! Як має вчинити замовник, якщо моніторинг вимагає відмінити закупівлю? Договори з постачальниками вже укладено. Замовник не оскаржуватиме рішення у суді. Замовник відміняє закупівлю, а далі? З ким і як укладати договори на постачання електричної енергії?

  Відповісти
  • Мисев Евгений
   08 Квітня 2020, 15:01

   Доброго дня! Якщо договір з постачальником вже укладено і завантажено в систему, скоріш за все – закупівля у вас уже завершена, і відмінити її неможливо. В такому випадку ви можете лише розірвати договір. Якщо сума за предметом закупівлі на рік не перевищує 200 тис. грн- то відповідно до Закону ви можете укласти договір з будь-яким постачальником. Якщо більше 200 тис. на рік – то на закупівлю електричної енергії радимо проводити відкриті торги та обирати постачальника серед тих, хто подасть свої пропозиції для участі.

   Відповісти
 • Наталія
  04 Травня 2020, 21:58

  Добрий вечір! Скажіть будь ласка, якщо закупівля розпочата по Закону №922, не завершена, так як подана скарга на рішення Замовника 04.05.2020, за нормами якого Закону буде розглянуто скаргу АМКУ і необхідність дотримуватись усіх термінів і дій замовнику за Законом 922 чи Законом 114? Дякую.

  Відповісти
  • Мисев Евгений
   06 Травня 2020, 17:39

   Необхідно керуватись тією редакцією Закону України “Про публічні закупівлі” (правилами/термінами/діями) під час якої була оголошена процедура закупівлі (перелік процедур закупівлі ви можете подивитись в статті 13). Тобто, якщо процедура закупівлі була оголошена до 19.04, необхідно керуватись старою редакцією Закону України “Про публічні закупівлі”.

   Відповісти
 • Николай
  03 Серпня 2020, 14:41

  Обновите у себя ликбез согласно новым изменениям в Закон про закупки после 19.04.2020

  Відповісти
  • Мисев Евгений
   04 Серпня 2020, 17:31

   Так, ми намагаємося підтримувати статті та інструкції в актуальному стані.

   Відповісти

Календар заходів

Грудень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1