Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432

ПОРЯДОК
проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації
Публікується у повній відповідності до оригіналу

Загальні питання

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації (далі — об’єкт приватизації) з використанням електронної торгової системи, визначення переможця за результатами електронного аукціону, розміру та порядку внесення плати за участь в електронному аукціоні відповідно до положень Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” (далі — Закон).
 2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

авторизаційні дані — ідентифікаційні дані, що створюються учасником під час проходження реєстрації в електронній торговій системі через електронний майданчик, за допомогою яких проводиться перевірка його повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій в електронній торговій системі для участі в електронних аукціонах;

адміністратор електронної торгової системи (далі — адміністратор) — юридична  особа, визначена Кабінетом Міністрів України відповідальною за забезпечення функціонування електронної торгової системи;

етап подання цінових пропозицій для проведення електронного аукціону без умов, з умовами, із зниженням стартової ціни — проміжок часу, протягом якого всім учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до цього Порядку;

етап подання цінових пропозицій для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій — проміжок часу, що складається з двох періодів — періоду подання закритих цінових пропозицій всіма учасниками, крім того, що зробив ставку, та періоду подання цінової пропозиції учасником, що зробив ставку;

закрита цінова пропозиція для проведення електронного аукціону без умов, з умовами, із зниженням стартової ціни — сума коштів, сплата якої декларується учасником до проведення електронного аукціону та подається в особистому кабінеті через оператора електронного майданчика в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні;

закрита цінова пропозиція для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій — сума коштів, сплата якої декларується учасниками в електронній торговій системі, крім того, що зробив ставку;

індивідуальний код учасника — набір цифр та літер, автоматично присвоєний електронною торговою системою учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

крок аукціону для проведення електронного аукціону без умов, з умовами, із зниженням стартової ціни — надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;

крок аукціону для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій — дисконт, на який в ході електронного аукціону автоматично і поступово здійснюється зниження стартової ціни оголошеного до продажу лота протягом періоду проведення електронного аукціону до моменту автоматичного здійснення останнього з визначених кроків або до моменту здійснення ставки учасником, та мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;

лот — об’єкт приватизації, який виставляється на електронний аукціон;

особистий кабінет — складова частина електронної торгової системи, яка дає змогу органу приватизації/організатору аукціону, потенційному покупцю провадити діяльність в електронній торговій системі відповідно до цього Порядку;

період для подання ставки в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій — проміжок часу між стартом електронного аукціону та кожним наступним автоматичним покроковим зниженням стартової ціни, протягом якого учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота;

період проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій — проміжок часу, протягом якого здійснюється автоматичне покрокове зниження стартової ціни лота на визначену відповідно до вимог цього Порядку кількість кроків та подання цінових пропозицій (у разі здійснення ставки учасником) на умовах, встановлених цим Порядком;

плата за участь — грошова винагорода оператора електронного майданчика за проведення електронного аукціону, яка сплачується переможцем електронного аукціону відповідно до договору між оператором електронного майданчика та учасником додатково до суми коштів, запропонованої ним за придбаний лот;

попередня згода на очікування — запевнення потенційного покупця, надане оператору електронного майданчика, в тому, що у разі внесення ним другої за розміром цінової пропозиції/закритої цінової пропозиції/ставки він погоджується на очікування результатів електронного аукціону відповідно до цього Порядку та на отримання його гарантійного внеску після моменту, визначеного цим Порядком;

потенційний покупець — особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні;

поточна ціна лота — ціна лота, яка відображається в режимі реального часу та діє протягом періоду між початком автоматичного покрокового зниження стартової ціни об’єкта приватизації, включаючи проміжок часу між здійсненням останнього кроку та завершенням електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

прикладний програмний інтерфейс — інтерфейс програмування додатків, доступ до якого надається як відкритий код, який визначає функціональність, що надається електронною торговою системою, та призначений для підключення електронних майданчиків (операторів електронних майданчиків) до електронної торгової системи;

реєстр — складова частина електронної торгової системи, в якій органом приватизації через особистий кабінет публікується перелік об’єктів, що підлягають приватизації, та будь-які зміни до нього;

ставка — дія учасника, вчинена в ході електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, яка зупиняє автоматичне покрокове зниження ціни лота та свідчить про згоду учасника сплатити поточну ціну лота, шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модуля електронного аукціону з використанням відповідного функціоналу електронної торгової системи;

унікальне гіперпосилання — текст із записом адреси веб-сайту в Інтернеті, натискання на який дає змогу перейти на сторінку електронного аукціону в електронній торговій системі та можливість участі в електронному аукціоні і є єдиним ідентифікатором учасника;

учасник — фізична особа або юридична особа в особі уповноваженого представника, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника відповідно до цього Порядку;

цінова пропозиція для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій — сума коштів, сплата якої декларується учасником, що зробив ставку;

цінова пропозиція для проведення електронного аукціону без умов, з умовами, із зниженням стартової ціни — сума коштів, сплата якої декларується учасником у ході електронного аукціону.

Інші терміни, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

 1. Перебіг строків, встановлених цим Порядком, починається з наступного дня після настання події, з якою вони пов’язані. Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Функціонування електронної торгової системи

 1. Формування протоколів про результати електронних аукціонів здійснюється в електронній торговій системі автоматично в день завершення електронного аукціону за формою, опублікованою на офіційному веб-сайті адміністратора електронної торгової системи.
 2. Доступ до електронної торгової системи здійснюється виключно через сервіси, що надаються операторами електронних майданчиків відповідно до цього Порядку.
 3. Доступ до інформації, що розміщується в електронній торговій системі, забезпечується за допомогою прикладного програмного інтерфейсу.
 4. Уся інформація в електронній торговій системі розміщується українською мовою та у разі потреби англійською або іншими мовами, у випадках, коли використання букв українського алфавіту (символів) призводить до спотворення такої інформації. Використання латинських та інших символів під час написання слів кирилицею не допускається.
 5. Потенційний покупець та орган приватизації/організатор аукціону отримують доступ до електронної торгової системи через сервіси, які надаються оператором електронного майданчика. Для участі в електронному аукціоні оператор електронного майданчика забезпечує учасника унікальним гіперпосиланням, за яким надається тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону в електронній торговій системі.
 6. Адміністратор забезпечує цілодобове функціонування електронної торгової системи, крім проміжку часу, протягом якого буде здійснюватися модернізація електронної торгової системи (регламентні роботи) та доступ до електронної торгової системи буде тимчасово зупинено, та технічну можливість доступу до електронного аукціону, в тому числі до інформації про його проведення. Електронна торгова система працює за датою та київським часом. Форматом позначення дати в електронній торговій системі є рік, місяць, день.

Електронна торгова система забезпечує можливість проведення електронного аукціону протягом робочого часу (понеділок — п’ятниця з 9 до 18 години).

 1. Форматом позначення часу є години; години та хвилини; хвилини, секунди і мілісекунди (годинник вказується в 24-годинному форматі).
 2. Будь-яка дія, вчинена в електронній торговій системі з особистого кабінету учасника, органу приватизації/організатора аукціону, вважається такою, що вчинена відповідною особою.
 3. Учасники подають запитання в електронній торговій системі через інтерфейс електронного майданчика в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.
 4. Учасники подають запитання щодо електронного аукціону до завершення дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Всі запитання зберігаються в електронній торговій системі.

 1. Інформація про учасників, що подали запитання, розкривається після моменту закінчення електронного аукціону.

Підготовка до проведення електронного аукціону

 1. Оператор електронного майданчика забезпечує функціонування електронного майданчика, цілісність даних, що передаються до електронної торгової системи або приймаються від електронної торгової системи, коректне та своєчасне відображення в електронній торговій системі даних та можливість вчинення органом приватизації/організатором аукціону, потенційними покупцями дій в електронній торговій системі через сервіси, які надаються оператором електронного майданчика відповідно до цього Порядку.
 2. Оператор електронного майданчика розміщує на веб-сайті електронного майданчика інструкції з детальною інформацією про користування ним, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в електронному аукціоні та забезпечує антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів перед їх передачею до електронної торгової системи та/або збереженням.
 3. Доступ до електронної торгової системи відповідно до цього Порядку надається особі, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, після проходження процедури реєстрації на веб-сайті електронного майданчика.
 4. Учасник зобов’язаний забезпечити збереження авторизаційних даних, свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи в електронній торговій системі.
 5. Отримання оператором електронного майданчика згоди на збирання, обробку (реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення), використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу третім особам), знеособлення, публікацію, знищення персональних даних фізичної особи відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, а також попередньої згоди на очікування з метою підготовки і проведення електронного аукціону є обов’язковим під час реєстрації для участі в електронному аукціоні  фізичної особи, яка має намір взяти участь у ньому.

Оператор електронного майданчика проводить перевірку відповідності ідентифікаційної інформації (для громадян України — паспортні дані; для іноземних громадян — дані документа, що посвідчує особу; для юридичних осіб — резидентів — дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань; для юридичних осіб — нерезидентів — дані документа про реєстрацію у державі місцезнаходження), наданої особою, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, даним, які зазначаються такою особою в заяві на участь в електронному аукціоні. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такій особі у доступі до участі в електронному аукціоні.

 1. Орган приватизації після укладення з оператором електронного майданчика відповідного договору через свій особистий кабінет опубліковує в реєстрі перелік об’єктів, що підлягають приватизації, протягом п’яти робочих днів з дати його затвердження та/або внесення змін до такого переліку.
 2. Інформація, яка підлягає внесенню до електронної торгової системи під час опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, включає:

назву, дату і номер рішення Фонду державного майна про затвердження переліку об’єктів малої приватизації державної власності, що підлягають приватизації, або про включення нового об’єкта (об’єктів) до  переліку, прийнятого відповідно до частини третьої статті 11 Закону;

назву, дату і номер рішення місцевої ради щодо включення нового об’єкта до переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, прийнятого відповідно до частини четвертої статті 11 Закону;

щодо об’єктів нерухомого майна — адресу, площу об’єкта і повне найменування балансоутримувача об’єкта нерухомого майна, інформацію про балансову вартість або її відсутність, а також інформацію про державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації) або стан здійснення такої реєстрації;

щодо акцій, часток господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств — повне найменування господарського товариства, організації, підприємства, розмір пакета акцій або часток, що підлягає приватизації, його номінальна вартість;

щодо єдиних майнових комплексів державних і комунальних підприємств, їх структурних підрозділів — найменування підприємства і інформацію про приватизацію підприємства (структурного підрозділу) як єдиного майнового комплексу, балансову вартість (вартість активів) або її відсутність, а також інформацію про державну реєстрацію права власності на єдиний майновий комплекс підприємства (реєстраційний номер об’єкта та дата реєстрації) або стан здійснення такої реєстрації;

щодо усіх типів об’єктів — інформацію про оприлюднення інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта приватизації
(далі — інформаційне повідомлення) з інформацією в обсязі, передбаченому частиною третьою статті 21 Закону.

Під час публікації в електронній торговій системі переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та/або внесення змін до нього кожному об’єкту приватизації електронна торгова система присвоює унікальний код, з використанням якого здійснюються всі дії щодо такого об’єкта в електронній торговій системі.

 1. Для продажу об’єктів приватизації державними органами приватизації, органом місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується Фондом державного майна, органом місцевого самоврядування.

Аукціонна комісія, утворена органом місцевого самоврядування, визначає стартову ціну об’єкта приватизації комунальної власності, розробляє і подає на затвердження органу приватизації територіальної громади умови продажу об’єкта приватизації протягом 15 робочих днів з моменту прийняття місцевою радою рішення про приватизацію об’єкта та здійснення реєстрації права власності територіальної громади на об’єкт приватизації (у разі, коли станом на дату прийняття рішення право власності територіальної громади на об’єкт приватизації, що є нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано), а також отримання позитивного висновку рецензента на звіт незалежного оцінювача про визначення ринкової вартості майна (у разі, коли об’єкт малої приватизації, право власності на який належним чином зареєстроване, не має балансової вартості або прийнято рішення про приватизацію об’єкта на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід’ємних поліпшень).

Орган приватизації територіальної громади затверджує умови продажу (додаткові умови продажу) об’єкта приватизації комунальної власності протягом п’яти  робочих днів з моменту подання їх аукціонною комісією.

 1. Після затвердження умов продажу орган приватизації не пізніше ніж через 10 робочих днів публікує інформаційне повідомлення в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та в електронній торговій системі.
 2. Інформаційне повідомлення, що публікується органом приватизації в електронній торговій системі, містить такі відомості:

1) інформацію про об’єкт приватизації:

щодо об’єктів нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва:

– дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площу, цільове призначення земельної ділянки, інформацію про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або користування, про наявність обтяжень на земельну ділянку), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними;

– інформацію про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди;

– інформацію про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані);

– рівень будівельної готовності (щодо об’єктів незавершеного будівництва);

– план будівлі (за наявності) (у разі прийняття рішення органом приватизації);

– фотографічне зображення об’єкта (у разі прийняття рішення органом приватизації);

 

 

щодо пакетів акцій або часток господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, єдиних майнових комплексів державних (комунальних) підприємств, а також їх структурних підрозділів:

– найменування господарського товариства, організації чи підприємства, їх місцезнаходження (у разі приватизації єдиного майнового комплексу державного (комунального) підприємства або його структурного
підрозділу — найменування і місцезнаходження підприємства або структурного підрозділу);

– ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

– розмір статутного капіталу товариства та кількість акцій (розмір частки), запропонованих до продажу (у разі продажу пакета акцій (часток);

– середньооблікова чисельність працівників;

– обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної (за наявності);

– основні показники господарської діяльності за останніх три роки та за останній звітний період;

– у разі, коли на балансі товариства або підприємства обліковуються об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення
тощо), — інформацію про кожний об’єкт нерухомого майна в обсязі, передбаченому абзацом третім цього підпункту;

– у разі, коли товариство або підприємство використовує земельні ділянки на праві власності або користування, — інформацію про земельні ділянки в обсязі, передбаченому абзацом третім цього підпункту, разом з інформацією про правову підставу для використання такої земельної ділянки;

– обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів тощо;

2) інформацію про аукціон:

спосіб, дата та час проведення аукціону;

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні (подання цінових аукціонних пропозицій), визначений згідно з пунктами 45 і 81 цього Порядку;

час і місце проведення огляду об’єкта;

3) інформацію про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу та період подання закритих цінових пропозицій;

розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів продажу;

розмір реєстраційного внеску;

умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації (за наявності);

найменування організатора аукціону, його місцезнаходження, адреса веб-сайту, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону (прізвище, ім’я, по батькові контактної особи організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, номер телефону, адреса електронної пошти);

у разі, коли державний орган приватизації залучив юридичну особу для організації аукціону, — найменування органу приватизації, його місцезнаходження, адреса веб-сайту, номер телефону, реквізити договору між державним органом приватизації і такою особою, а також посилання на веб-сторінку державного органу приватизації, на якій оприлюднений примірник зазначеного договору з усіма змінами та доповненнями (за рішенням державного органу приватизації);

4) додаткову інформацію:

найменування банку, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, МФО, місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, доларах США і євро, відкриті для сплати гарантійного та реєстраційного внесків, та казначейських рахунків для проведення розрахунків за придбані об’єкти;

інші відомості (за рішенням органу приватизації);

5) технічні реквізити інформаційного повідомлення:

дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації, прийнятого відповідно до частини четвертої статті 15 Закону;

унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі;

період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (20—35 календарний день від дати опублікування інформаційного повідомлення);

крок аукціону для кожного із способів продажу;

встановлена органами приватизації територіальних громад кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір (оператори зазначаються в алфавітному порядку).

Інформаційне повідомлення не повинно містити положень, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

 1. Орган приватизації на підставі прийнятого ним рішення може виправити технічні помилки (описки) в описі лота та інформаційному повідомленні, опублікованому в електронній торговій системі, протягом
  48 годин з часу здійснення такої публікації в електронній торговій системі.
 2. Інформація про об’єкт приватизації (лот) міститься у відповідному рішенні органу приватизації про затвердження умов продажу, згідно з яким такий об’єкт виставлено на продаж на електронному аукціоні.
 3. Орган приватизації через свій особистий кабінет вводить інформацію про лот в електронну торгову систему, опубліковує інформаційне повідомлення в електронній торговій системі, а також вчиняє інші дії, необхідні для проведення та завершення електронного аукціону, встановлені цим Порядком.
 4. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника.
 5. Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
 6. Оператор електронного майданчика зобов’язаний проінформувати особу, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, про зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика гарантійного та реєстраційного внесків протягом однієї години з моменту їх зарахування та набуття права такою особою на подання заяви на участь в електронному аукціоні/закритої цінової пропозиції для отримання статусу учасника електронного аукціону.
 7. Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни, зараховані на банківський рахунок оператора менше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій, не вважаються сплаченими та підлягають поверненню такому учаснику протягом одного робочого дня з моменту їх зарахування на рахунок такого оператора.
 8. Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика не пізніше 16 години дня проведення електронного аукціону. Реєстраційний та гарантійний внески, зараховані на банківський рахунок оператора електронного майданчика пізніше 16 години дня проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, не вважаються сплаченими та підлягають поверненню такому учаснику протягом одного робочого дня з моменту їх зарахування на рахунок такого оператора.
 9. Оператор електронного майданчика інформує особу, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, про набуття нею статусу учасника та права участі в електронному аукціоні протягом
  15 хвилин з моменту зарахування сплачених такою особою гарантійного та реєстраційного внесків на банківський рахунок оператора електронного майданчика.
 10. Адміністратор забезпечує створення та надання оператору електронного майданчика доступу до унікального гіперпосилання.
 11. Орган приватизації надає:

відповіді на запитання щодо лота, надіслані потенційними покупцями, протягом п’яти робочих днів з дня отримання таких запитань. До дня, що передує дню проведення електронного аукціону, відповіді надаються через особистий кабінет в електронній торговій системі, після — в інший спосіб, встановлений законодавством;

доступ потенційним покупцям до документів, що стосуються лота, у спосіб, визначений законодавством, не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення електронного аукціону або в день звернення, якщо така особа/учасник звернулися в останній день строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Відповіді на запитання щодо лота та доступ до документів, що стосуються лота, надаються протягом робочого часу (понеділок — четвер з 9 до 18 години, п’ятниця — з 9 години до 16 години 45 хвилин).

 1. Будь-який користувач Інтернету має можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу та здійснювати пошук інформації щодо проведених та/або запланованих електронних  аукціонів за допомогою сервісів пошуку та перегляду аукціонів електронного майданчика.

Організація та порядок проведення електронного аукціону
з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни

 1. Електронний аукціон є процедурою визначення переможця електронного аукціону, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів, що проводяться за однаковими правилами, визначеними цим Порядком.
 2. Оголосити електронний аукціон має право виключно орган приватизації на підставі відповідного рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації з урахуванням вимог пункту 9 цього Порядку.
 3. Для оголошення електронного аукціону з умовами, без умов орган приватизації обирає запис про об’єкт приватизації в реєстрі, що містить унікальний код такого об’єкта.
 4. Аукціон із зниженням стартової ціни автоматично оголошується в електронній торговій системі на підставі рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації.
 5. Користувачі Інтернету на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронний аукціон.
 6. Електронний аукціон може бути відмінено за рішенням органу приватизації на будь-якому етапі до дня його проведення.

За наявності підстав, передбачених частиною шостою статті 12 Закону, орган приватизації територіальної громади може прийняти рішення щодо відміни електронного аукціону на будь-якому етапі до дня опублікування в електронній торговій системі рішення про завершення приватизації. Рішення органу приватизації про відміну електронного аукціону опубліковується в електронній торговій системі не пізніше робочого дня, наступного за днем його прийняття.

 1. Будь-яка закрита цінова пропозиція учасника, належним чином надіслана через електронний майданчик до електронної торгової системи в ході участі в електронному аукціоні, вважається згодою із запропонованими умовами продажу об’єкта приватизації, що визначені в інформаційному повідомленні.

Право на подання такої закритої цінової пропозиції виникає в особи, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, після отримання підтвердження про зарахування гарантійного та реєстраційного внесків на рахунок оператора електронного майданчика до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному інформаційному повідомленні, та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою, ніж стартова ціна об’єкта приватизації.

 1. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, через свій особистий кабінет подає відповідну заяву на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів. Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
 2. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
 3. До закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Всі зміни після їх опублікування зберігаються в електронній торговій системі протягом 10 років з дати внесення такої інформації до електронної торгової системи.

Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції гарантійний та реєстраційний внески повертаються такому учаснику.

 1. Будь-яка інформація про кожного учасника є знеособленою (анонімною) до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до початку електронного аукціону для всіх осіб, крім учасника, який подав таку закриту цінову пропозицію.
 2. Оператор електронного майданчика зобов’язаний не розголошувати інформацію про розмір закритих цінових пропозицій учасників та кількість учасників, які подали заяви на участь в електронному аукціоні, до моменту початку електронного аукціону, а найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові учасників до моменту завершення електронного аукціону.
 3. Якщо в момент закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій подано менше двох заяв/пропозицій, електронна торгова система автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”.
 4. Якщо подано більше однієї закритої цінової пропозиції, електронна торгова система активує модуль електронного аукціону.
 5. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, електронна торгова система автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”.
 6. Оператори електронних майданчиків забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор електронного майданчика передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому, та інформує учасника про цю дію електронною поштою.
 7. Доставка унікального гіперпосилання до особистого кабінету відповідного учасника здійснюється оператором електронного майданчика протягом 30 хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання адміністратором, але не пізніше ніж за одну годину до початку електронного аукціону.
 8. У ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до цього Порядку. Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію/цінову  пропозицію не менше, ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону).

Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка  стартової ціни об’єкта приватизації, що затверджена органом приватизації для кожного аукціону.

 1. У момент старту модуля електронного аукціону на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається така інформація:
 • номер електронного аукціону;
 • стислий опис лота;
 • номер учасника в електронному аукціоні;
 • кількість учасників;
 • розмір цінових пропозицій, поданих учасниками, які до їх розкриття були закритими ціновими пропозиціями;
 • час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника.

Після моменту старту електронного аукціону електронна торгова система робить паузу п’ять  хвилин і оголошує раунд.

 1. Учасник, за допомогою інтерфейсу електронного майданчика, отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу веб-сторінки електронного аукціону. Оператор електронного майданчика повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника.
 2. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які визначені в інформаційному повідомленні в електронній торговій системі.
 3. В електронному аукціоні можуть брати участь учасники, що подали закриті цінові пропозиції.
 4. У кожному раунді кожен учасник протягом трьох хвилин у порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у разі їх співпадіння від тих, що подані пізніше, до тих, що подані раніше, має право зробити крок аукціону в порядку, передбаченому пунктом 54 цього Порядку. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом трьох хвилин цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі його закритої цінової пропозиції для першого раунду або його попередньої цінової пропозиції для другого та третього раундів.
 5. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, електронна торгова система надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції щодо її збільшення або зменшення, але не нижче попередньої цінової пропозиції цього учасника, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не вносив та/або не змінював цінової пропозиції протягом трьох хвилин, після закінченню цього часу електронна торгова система приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.
 6. Після завершення раунду електронна торгова система робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.
 7. За умови відміни електронного аукціону згідно з пунктом 42 цього Порядку його статус змінюється в електронній торговій системі на статус “Аукціон відмінено” із збереженням всієї інформації, раніше введеної потенційним покупцем або організатором аукціону.

Визначення переможця електронного аукціону
з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни

 1. Переможець електронного аукціону визначається шляхом автоматичної оцінки електронною торговою системою цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування протоколу про результати електронного аукціону.
 2. Переможець електронного аукціону:
 • підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;
 • укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.
 1. Оператор електронного майданчика зобов’язаний проінформувати учасника з наступною за величиною після переможця електронного аукціону ціновою пропозицією, а у разі однакових цінових пропозицій — учасника, що подав її раніше, про зміну його статусу протягом двох годин з моменту отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування або натискання ним відповідної кнопки в особистому кабінеті.
 2. Переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у випадках, передбачених пунктом 67 цього Порядку, учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій — учасник, що подав її раніше, за умови відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.
 3. У разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам статті 8 Закону, або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 14 Закону, орган приватизації завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору купівлі-продажу в електронній торговій системі. Якщо переможець електронного аукціону відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу чи не підписав такий протокол або договір у встановлені строки, орган приватизації складає та завантажує відповідний акт в електронну торгову систему.

У такому випадку в електронній торговій системі автоматично формується новий протокол про результати електронного аукціону з визначенням переможцем електронного аукціону учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових цінових пропозицій — учасника, що подав її раніше, за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, та у разі відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника щодо повернення йому гарантійного внеску та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

 1. Переможець електронного аукціону підписує протокол про результати електронного аукціону в порядку, встановленому пунктом 64 цього Порядку. Оператор електронного майданчика підписує протокол про результати електронного аукціону протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування (у разі, коли електронний аукціон відбувся).

Після отримання від оператора електронного майданчика, через який подано найвищу цінову пропозицію, підписаного переможцем електронного аукціону та таким оператором протоколу про результати електронного аукціону орган приватизації затверджує та опубліковує протокол через особистий кабінет протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем його формування в електронній торговій системі, та натискає електронну кнопку “Протокол затверджено” в інтерфейсі особистого кабінету, після чого електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Очікується підписання договору”. Вказаний строк закінчується о 18 годині останнього дня строку, встановленого для опублікування протоколу.

У межах строку, встановленого для опублікування протоколу про результати електронного аукціону, орган приватизації перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, подану шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.

Якщо протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, рішення про приватизацію шляхом викупу не опубліковано в електронній торговій системі, електронна торгова система формує та оприлюднює новий протокол про результати електронного аукціону відповідно до вимог цього Порядку або автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся” у разі відсутності учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією.

 1. У випадках, передбачених пунктом 67 цього Порядку, для учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією/учасника, що подав її раніше, електронна торгова система автоматично формує новий протокол про результати електронного аукціону та присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”.
 2. Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації за результатами проведення електронного аукціону укладається між органом приватизації та переможцем електронного аукціону протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону та опубліковується органом приватизації в електронній торговій системі через особистий кабінет протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем його укладення. Вказаний строк закінчується о
  18 годині останнього дня строку, встановленого для опублікування договору.

Даний обов’язок виникає в органа приватизації виключно за умови відсутності рішення про відміну (скасування) електронного аукціону.

 1. У межах строку, встановленого для укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, орган приватизації у разі потреби перевіряє оригінал заяви на участь в електронному аукціоні та оригінали доданих документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.
 2. Після укладення між органом приватизації і переможцем електронного аукціону договору купівлі-продажу та його опублікування органом приватизації  через особистий кабінет в електронній торговій системі і натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Аукціон завершено. Договір підписано”.
 3. Після отримання повної оплати за укладеним договором та натискання органом приватизації через особистий кабінет в електронній торговій системі електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Договір оплачено. Очікується наказ”.
 4. Після видання та опублікування органом приватизації наказу про завершення приватизації протягом 10 календарних днів з дня присвоєння електронному аукціону статусу, визначеного пунктом 73 цього Порядку, шляхом натискання органом приватизації  в електронній торговій системі електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Приватизація об’єкта завершена”.
 5. У разі прийняття органом приватизації рішення про приватизацію шляхом викупу відповідно до частин восьмої, десятої статті 15 Закону дії щодо підписання та  опублікування договору купівлі-продажу, порядок та строки оплати за ним, в тому числі порядок та строки перерахування плати за участь в електронному аукціоні, порядок та строки перерахування гарантійного внеску такого учасника оператором електронного майданчика та опублікування інформації про результати продажу, вчиняються відповідно до вимог цього Порядку.

Організація проведення електронного аукціону
за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій

 1. Електронний аукціон розпочинається з автоматичного покрокового зниження стартової ціни лота. Протягом цього етапу учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота, та зупинити автоматичне покрокове зниження стартової ціни, після чого інші учасники (за наявності) мають право подати свої закриті цінові пропозиції, а учасник, що зробив ставку, — підвищити її після того, як іншими учасниками зроблено свої цінові пропозиції. Право на внесення такої цінової пропозиції надається учаснику, що зробив ставку, протягом періоду, встановленого цим Порядком.

Розмір закритої цінової пропозиції не може бути меншим за ставку (поточну ціну лоту в момент зупинки автоматичного покрокового зниження стартової ціни). Право на внесення закритої цінової пропозиції надається учасникам протягом періоду, встановленого цим Порядком.

 1. Електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій автоматично оголошується електронною торговою системою.
 2. Електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій розпочинається не раніше
  9 години 30 хвилин у робочий день (понеділок — п’ятниця).
 3. Етапами проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій є:

1) автоматичне покрокове зниження ціни лота;

2) подання цінових пропозицій:

 • закритих цінових пропозицій;
 • цінової пропозиції.

Електронна торгова система автоматично розпочинає кожний наступний етап електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій залежно від часу початку та завершення попереднього етапу згідно з цим Порядком.

 1. Потенційні покупці на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про оголошений електронний аукціон. Сервіс пошуку та перегляду електронних аукціонів надає електронний майданчик через електронну торгову систему.
 2. Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Усі зміни зберігаються в електронній торговій системі протягом
10 років з дати внесення такої інформації до електронної торгової системи.

Заява на участь в електронному аукціоні подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення до закінчення кінцевого строку прийняття заяв.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години
45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 1. Доставка унікального гіперпосилання до особистого кабінету учасника електронного майданчика здійснюється оператором електронного майданчика протягом п’яти хвилин з моменту створення такого гіперпосилання адміністратором.
 2. Найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові  учасника  є знеособленим (анонімним) до моменту завершення електронного аукціону. Розмір закритих цінових пропозицій та кількість учасників оприлюднюються після завершення етапу подання закритих цінових пропозицій.

Оператор електронного майданчика зобов’язаний не розголошувати кількість учасників, які подали заяви на участь в електронному аукціоні, та розмір закритих цінових пропозицій до моменту завершення етапу подання закритих цінових пропозицій, а також найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові учасників до моменту завершення електронного аукціону.

 1. Електронна торгова система активує модуль електронного аукціону з 9 години 30 хвилин до 10 години в період, визначений у відповідному інформаційному повідомленні.
 2. Протягом періоду проведення електронного аукціону на веб-сторінці електронного аукціону відображається така інформація:
 • номер лота та електронного аукціону;
 • стислий опис лота;
 • період проведення електронного аукціону;
 • хід проведення електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу;
 • стартова ціна лота;
 • поточна ціна лота;
 • загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна лота;
 • розмір мінімального кроку електронного аукціону;
 • відлік часу до наступного/останнього кроку електронного аукціону.

Розмір кроку аукціону, на який здійснюється автоматичне покрокове зниження стартової ціни, визначається як 1 відсоток стартової ціни лота на такому аукціоні.

 1. Під час проведення електронного аукціону на будь-якому етапі до моменту його завершення учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота. За умови відсутності ставки після завершення строку, встановленого для її подання, електронна торгова система автоматично покроково знижує ціну лота до моменту автоматичного здійснення останнього кроку.
 2. Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна лота, становить 99 кроків, якщо інше не визначено органом приватизації територіальної громади в інформаційному повідомленні.

Органами приватизації територіальних громад може бути встановлена кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта приватизації, до
99 включно.

Якщо під час проведення електронного аукціону на будь-якому етапі до моменту його завершення учасник зробив ставку, електронна торгова система зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лота та активує етап подання цінових пропозицій відповідно до цього Порядку.

 1. Протягом періоду подання закритих цінових пропозицій кожному учаснику, крім того, що зробив ставку, надається можливість однократно зробити закриту цінову пропозицію.
 2. Протягом періоду подання цінової пропозиції учасник, який зробив ставку, має право однократно зробити цінову пропозицію, яка повинна перевищувати найбільшу закриту цінову пропозицію не менше ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону).

Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни лота на такому аукціоні.

 1. Якщо на момент завершення періоду проведення електронного аукціону не зроблено ставки, електронна торгова система автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”.
 2. Фіксація часу здійснення ставки, яка зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лота, здійснюється  згідно з порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова система відповідно до цього Порядку.
 3. Електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій може бути відмінено за рішенням органу приватизації на будь-якому етапі до дня проведення електронного аукціону.

За наявності підстав, передбачених частиною шостою статті 12 Закону, орган приватизації територіальної громади може прийняти рішення щодо відміни електронного аукціону на будь-якому етапі до дня опублікування в електронній торговій системі рішення про завершення приватизації.

Рішення органу приватизації про відміну електронного аукціону опубліковується в електронній торговій системі не пізніше наступного робочого дня за днем його прийняття. У разі відміни електронного аукціону його статус змінюється в електронній торговій системі на статус “Аукціон відмінено” із збереженням всієї інформації, раніше введеної потенційним покупцем або організатором аукціону.

Визначення переможця електронного аукціону
за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій

 1. За умови відсутності закритих цінових пропозицій від інших учасників протягом періоду їх подання, визначеного в пункті 88 цього Порядку, учасник, що зробив ставку, вважається переможцем електронного аукціону.
 2. Після завершення етапу подання цінових пропозицій учасник, що подав найвищу цінову пропозицію, що перевищує найвищу закриту цінову пропозицію не менше ніж на один крок або закриту цінову пропозицію, а у разі наявності однакових за розміром закритих цінових пропозицій кількох учасників — той, хто подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова система, вважається переможцем, після чого автоматично формується протокол про результати електронного аукціону.
 3. Переможець електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

 1. У разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам статті 8 Закону, або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 14 Закону, орган приватизації завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову в укладенні договору купівлі-продажу в електронній торговій системі. Якщо переможець електронного аукціону відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу чи не підписав такий протокол або договір у встановлені строки, орган приватизації складає та завантажує відповідний акт в електронній торговій системі.

У такому випадку автоматично формується новий протокол про результати електронного аукціону, в якому переможцем визначається учасник з наступною за величиною закритою ціновою пропозицією, а у разі однакових закритих цінових пропозицій кількох учасників — той, що подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова система, або учасник, який зробив ставку за умови відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування або натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті. У разі відсутності такого учасника електронна торгова система змінює статус електронного аукціону на “Аукціон не відбувся”.

У випадках, передбачених абзацом першим цього пункту, для учасника з наступною за величиною закритою ціновою пропозицією/учасника, що подав її раніше/учасника, який зробив ставку, електронна торгова система автоматично формує новий протокол про результати електронного аукціону та присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”.

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

 1. Оператор електронного майданчика зобов’язаний проінформувати учасника з наступною за величиною закритою ціновою пропозицією, а у разі однакових закритих цінових пропозицій кількох учасників — того, що подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова система, або учасника, який зробив ставку, про зміну його статусу протягом двох годин з моменту отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.
 2. Якщо на момент завершення періоду проведення електронного аукціону не зроблено ставки, електронна торгова система автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”.
 3. Переможець електронного аукціону підписує протокол про результати електронного аукціону в порядку, встановленому пунктом 95 цього Порядку. Оператор електронного майданчика, через якого переможець електронного аукціону набув право на участь в електронному аукціоні, підписує протокол про результати електронного аукціону протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування (у разі, коли електронний аукціон відбувся). Після отримання від оператора електронного майданчика, через якого переможець електронного аукціону набув право на участь в електронному аукціоні, підписаного переможцем електронного аукціону та таким оператором протоколу про результати електронного аукціону орган приватизації затверджує та опубліковує такий протокол через особистий кабінет протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем його формування в електронній торговій системі, та натискає електронну кнопку “Протокол затверджено” в інтерфейсі особистого кабінету. Вказаний строк закінчується о 18 годині останнього дня строку, встановленого для опублікування протоколу.

Після вчинення таких дій електронному аукціону електронна торгова система автоматично присвоює статус “Очікується підписання договору”.

У межах строку, встановленого для опублікування протоколу про результати електронного аукціону, орган приватизації перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, подану шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.

 1. Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації за результатами проведення електронного аукціону укладається між органом приватизації та переможцем електронного аукціону протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, та опубліковується органом приватизації в електронній торговій системі через особистий кабінет протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем його укладення. Вказаний строк закінчується о
  18 годині останнього дня строку, встановленого для опублікування договору.

У межах строку, встановленого для укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, орган приватизації в разі потреби перевіряє оригінал заяви на участь в електронному аукціоні та оригінали доданих документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.

 1. Після опублікування органом приватизації укладеного договору через особистий кабінет та натискання відповідної електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Аукціон завершено. Договір підписано”.
 2. Після отримання від переможця електронного аукціону в повному обсязі оплати за укладеним договором та натискання органом приватизації через особистий кабінет електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Договір оплачено. Очікується наказ”.
 3. Після видання та опублікування органом приватизації наказу про завершення приватизації протягом 10 календарних днів з дня присвоєння електронному аукціону статусу, визначеного пунктом 102 цього Порядку, шляхом натискання органом приватизації відповідної електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Приватизація об’єкта завершена”.

Сплата та повернення
гарантійного та реєстраційного внесків

 1. Особи, які мають намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачують реєстраційний та гарантійний внески на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь в електронному аукціоні.
 2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок, зазначений органом приватизації в інформаційному повідомленні, суми сплачених учасниками реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.
 3. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок, зазначений органом приватизації в інформаційному повідомленні, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем. У разі надання потенційним покупцем попередньої згоди на очікування гарантійний внесок не повертається оператором електронного майданчика до моменту опублікування в електронній торговій системі органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації або до моменту відкликання учасником згоди шляхом натискання відповідної кнопки в особистому кабінеті та подання заяви щодо повернення гарантійного внеску. Оператор електронного майданчика зобов’язаний повернути гарантійний внесок такому учаснику протягом
  10 робочих днів з дати подання заяви та натискання відповідної кнопки в особистому кабінеті.
 4. У разі коли за результатами електронного аукціону ціна продажу об’єкта приватизації є меншою, ніж сума сплаченого переможцем гарантійного внеску, різниця коштів повертається йому за поданням органу приватизації у порядку та спосіб, передбачені законодавством.
 5. 108. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику з наступною за  величиною ціновою пропозицією після переможця електронного аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій учасників — тому, що подав цінову пропозицію раніше, за умови відсутності в оператора електронного майданчика належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника щодо повернення йому гарантійного внеску та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті здійснюється оператором протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі (крім випадків, коли переможцем електронного аукціону є такий учасник).
 6. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, крім переможця електронного аукціону та учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією після переможця електронного аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій учасників — тому, що подав цінову пропозицію раніше, за умови наданої ним попередньої згоди на очікування здійснюється оператором електронного майданчика у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня затвердження протоколу про результати електронного аукціону.
 7. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється оператором протягом трьох робочих  днів з дня, наступного за днем такого анулювання.
 8. 111. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках, передбачених пунктами 51, 62, 90, 92 цього Порядку, здійснюється оператором електронного майданчика протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем присвоєння електронному аукціону статусу “Аукціон не відбувся” або “Аукціон відмінено”.
 9. 112. У разі невиконання переможцем електронного аукціону вимог, передбачених пунктом 64 або 95 цього Порядку, сплачений гарантійний та реєстраційний внески не повертаються такому переможцю та перераховуються оператором електронного майданчика, через якого надано найвищу цінову пропозицію, на казначейський рахунок, зазначений органом приватизації в інформаційному повідомленні, протягом п’яти робочих днів з дня настання подій, визначених пунктом 67 або 96 цього Порядку.

Визначення розміру плати за участь в електронному
аукціоні, її внесення та повернення

 1. 113. Переможець електронного аукціону вносить на банківський рахунок оператора електронного майданчика, на який ним сплачено гарантійний та реєстраційний внески, плату за участь в електронному аукціоні (винагороду оператора електронного майданчика) у розмірі, встановленому пунктом 114 цього Порядку.
 2. 114. Максимальний розмір плати за участь в електронному аукціоні визначається у відсотках ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку на додану вартість та становить:
 • у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить понад
  250 000 тис. гривень, — до 1 відсотка;
 • у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 64 000 до 250 000 тис. гривень, — до 1,2 відсотка;
 • у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 16 000  до 64 000 тис. гривень, — до 1,5 відсотка;
 • у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 4 000 до 16 000 тис. гривень, — до 1,9 відсотка;
 • у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 1 000 до
  4 000 тис. гривень, — до 2,4 відсотка;
 • у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить до 1 000 тис. гривень, — до 3 відсотків.

Розмір плати за участь, який підлягатиме внесенню учасником, у разі визнання його переможцем електронного аукціону встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого цього пункту.

 1.  Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
 2.  У разі відміни електронного аукціону або визнання його таким, що не відбувся, до моменту оприлюднення наказу про завершення приватизації оператором електронного майданчика, через який переможцем електронного аукціону надано найвищу цінову пропозицію/набуто право на участь в електронному аукціоні, повертається плата за участь в електронному аукціоні, внесена таким переможцем.
 3.  Плата за участь в електронному аукціоні підлягає поверненню протягом 10 робочих днів з дати оприлюднення в електронній торговій системі рішення органу приватизації про відміну електронного аукціону або визнання його таким, що не відбувся.

_____________________

 

Сподобалась стаття?
Приєднуйтесь, щоб отримувати добірки новин про закупівлі, тендери та аукціони раз на місяць!

Неправильний email. Спробуйте, будь ласка, ще раз Виникла помилка. Спробуйте, будь ласка, пізніше

Залишилось тільки підтвердити email %email% — лист із підтвердженням вже чекає у вашій скринці :)

Коментарі (1)

 • Як опублікувати перелік об’єктів малої приватизації - Zakupki.education
  30 Липня 2018, 16:27

  […] оператором електронного майданчику (згідно з п.20 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу ….) Крім того, необхідно бути авторизованим на обраному […]

  Відповісти

Календар заходів

Січень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6