Як створити аукціон з оренди державного чи комунального майна згідно із Законом України

У цій інструкції ми розглянемо, як опублікувати електронний аукціон з оренди державного чи комунального майна. 

Зміст інструкції

Юридична база
Де та в яких випадках проводяться електронні аукціони
Яка інформація зазначається в аукціоні 
Створення аукціону на майданчику Аукціони.Prom 

Юридична база

Варто зазначити, що цей процес чітко регламентується нормативними актами. За бажанням, ви можете перейти за посиланнями та ознайомитися з ними більш детально:

 • Закон УкраїниПро оренду державного та комунального майна” №157 від 03.10.2019
 • Постанова КМУ “Деякі питання оренди державного та комунального майна” №483 від 03.06.2020
 • Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №1032 від від 02.06.2020 р. “Про затвердження Типового договору про проведення електронних аукціонів з передачі майна в оренду між орендодавцем та оператором електронного майданчика”.

Де та в яких випадках проводяться електронні аукціони

Електронні аукціони щодо передачі майна в оренду проводяться в Електронній торговій системі Прозорро.Продажі. Щоб працювати в ній, вам необхідно:

 1. Зареєструвати безкоштовно особистий кабінет на майданчику Аукціони.Prom. Більш детально про це ви можете дізнатися за посиланням
 2. Укласти договір з майданчиком. У цьому вам допоможе наш менеджер. 

Згідно з Законом України №157 орендодавець оголошує електронний аукціон, якщо необхідно:

 • передати майно в оренду
 • продовжити діючий договір оренди 

В обох випадках електронний аукціон відбувається одинаково. 

Яка інформація зазначається в аукціоні

Інформація про аукціон розміщується в електронних полях та шляхом завантаження документів.   

Відповідно до п. 55 ПКМУ №483 при створенні оголошення на майданчику має бути опублікована наступна інформація:

 1. Повне найменування і адреса орендодавця та/або балансоутримувача
 2. Інформація про об’єкт оренди
 3. Інформація про аукціон
 4. Додаткова інформація
 5. Технічні реквізити оголошення
 6. Інша додаткова інформація, визначена орендодавцем

Далі ми розглянемо кожен пункт більше детально. Буде багато тексту з регламенту, але це дійсно важливо, щоб правильно та успішно опублікувати аукціон. Тому трішки уваги, терпіння, і все буде добре 🙂 

Отже, що необхідно вказати. 

Повне найменування і адреса орендодавця та/або балансоутримувача – відображається в оголошенні автоматично як інформація з особистого кабінету орендодавця на Аукціони.Prom. Тобто тут вам заповнювати нічого не потрібно. 

Інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі, визначеному пунктом 26 Порядку.

Ви можете зібрати всю інформацію в окремому документі та завантажити його на майданчику. 

 • тип Переліку, до якого включено об’єкт оренди;
 • залишкова балансова вартість та первісна балансова вартість об’єкта, якщо об’єкт включається до Переліку першого типу;
 • тип об’єкта;
 • посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна ставка для запропонованого цільового призначення, якщо об’єкт пропонується для включення до Переліку другого типу;
 • інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкта до переліку майна, що підлягає приватизації;
 • інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу управління балансоутримувача у випадках, коли отримання такого погодження було необхідним відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача;
 • фотографічне зображення майна (відеоматеріали за наявності).

Якщо об’єкт є нерухомим майном, додатково зазначається:

 • загальна і корисна площа об’єкта;
 • характеристика об’єкта оренди (будівлі в цілому або частини будівлі із зазначенням місця розташування об’єкта в будівлі (надземний, цокольний, підвальний, технічний або мансардний поверх , номер поверху або поверхів);
 • технічний стан об’єкта, інформація про потужність електромережі і забезпечення об’єкта комунікаціями;
 • поверховий план об’єкта або план поверха;
 • інформація про те, що об’єктом оренди є пам’ятка культурної спадщини, щойно виявлений об’єкт культурної спадщини чи його частина, та інформація про отримання погодження органу охорони культурної спадщини на передачу об’єкта в оренду;
 • якщо пропонований строк оренди становить більше п’яти років, одночасно зазначається інформація про стан реєстрації права власності держави (територіальної громади) на об’єкт оренди відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;
 • інформація про цільове призначення об’єкта оренди – у разі неможливості використання об’єкта за будь-яким цільовим призначенням відповідно до пункту 29 Порядку, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим пункту 29 Порядку (в разі відсутності такої інформації на момент її внесення), та в разі включення об’єкта до Переліку другого типу;
 • інформація про наявність окремих особових рахунків на об’єкт оренди, відкритих постачальниками комунальних послуг, або інформація про порядок участі орендаря у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг – якщо об’єкт оренди не має окремих особових рахунків, відкритих для нього відповідними постачальниками комунальних послуг;
 • інформація про рішення про передачу пам’ятки культурної спадщини в довгострокову пільгову оренду – у разі прийняття такого рішення;

Якщо об’єктом є єдиний майновий комплекс підприємства чи його відокремлений структурний підрозділ, додатково зазначається:

 • обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;
 • кількість та склад робочих місць;
 • відомості про будівлі (споруди, приміщення) єдиного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу в обсязі, передбаченому для інформації про нерухоме майно;
 • відомості про земельну ділянку, на якій розташовано єдиний майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ;
 • основні зобов’язання (договірні та позадоговірні);

Якщо об’єктом є транспортний засіб, додатково зазначається:

 • марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна, вид пального, пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір;

Якщо об’єктом є інше окреме індивідуально визначене майно, додатково зазначається:

 • найменування об’єкта оренди;
 • його характеристики та параметри (розмір, об’єм, кількість тощо) за можливості його визначити;
 • інша інформація, яка дає можливість ідентифікувати майно.

Якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок, до інформації про потенційний об’єкт оренди додається:

 • графік запланованих науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів.
 • проект договору оренди (завантажується окремим документом до оголошення на майданчику);
 • умови оренди майна та додаткові умови оренди майна (в разі наявності) (можуть міститись в описовому полі на майданчику або завантажуватись окремим документом до умов оголошення);
 • стартова орендна плата для всіх видів аукціонів;
 • строк оренди, а в разі коли об’єкт оренди пропонується для погодинного використання, – також інформація про графік використання об’єкта оренди;
 • наявність рішення уповноваженого органу про затвердження додаткових умов оренди майна;
 • наявність згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна під час встановлення додаткової умови оренди щодо виконання конкретних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди із зазначенням суми і строку;
 • інформація про те, що об’єкт може бути використаний переможцем аукціону за будь-яким цільовим призначенням або про цільове призначення об’єкта оренди у випадках неможливості використання об’єкта за будь-яким цільовим призначенням відповідно до пункту 29 Порядку, у тому числі у випадку, передбаченому абзацом сьомим пункту 29 Порядку, або про перелік обмежень, за якими не допускається використання об’єкта оренди, у випадку встановлення додатковими умовами оренди майна обмеження щодо використання майна для розміщення об’єктів, перелік яких визначений у додатку 3 (зазначається в описовому полі або завантажується як опис в окремому документі);
 • інформація про необхідність відповідності орендаря вимогам статті 4 Закону та можливість орендаря укладати договір суборенди лише з особами, які відповідають вимогам статті 4 Закону (рекомендуємо зазначити в окремому документі “Оголошення про передачу майна в оренду”);
 • копія згоди на укладення майбутнім орендарем договору суборенди, надана відповідно до пунктів 169 та 170 цього Порядку (окремий документ, що має бути завантажений до оголошення, як сканована копія з оригіналу документи (дозволу), форма документу визначається відповідно до внутрішніх документів орендодавця: наказ / рішення / акт / протокол тощо);
 • копія охоронного договору, – якщо об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, – також копія згоди (дозволу) на здійснення ремонту, реставрації, яка дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати (окремий сканований з оригінала договору документ, що завантажується до умов оголошення на майданчику);
 • контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача/орендодавця, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу такі особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення огляду об’єкта (зазначається в описовому полі оголошення або в окремому документі, що завантажується на майданчик при публікації оголошення);

Інформація про аукціон

 • спосіб та дата проведення аукціону, що визначається з урахуванням вимог, установлених цим Порядком (спосіб визначається при створенні оголошення (англійський або голландський аукціон) а дата аукціону визначається орендодавцем в залежності від встановленого періоду на прийом пропозицій від 20 до 35 к.д.);
 • кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, що визначається з урахуванням вимог, установлених цим Порядком (визначається майданчиком автоматично в залежності від встановленої дати аукціону);

Інформація про умови, на яких проводиться аукціон

 • розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону (зазначається в електричному полі оголошення на майданчику);
 • розмір гарантійного внеску (розраховується орендодавцем та зазначається в електричному полі оголошення на майданчику). Як розрахувати гарантійний внесок, ви можете знайти у Постанові КМУ 483 від 03.06.2020.
 • розмір реєстраційного внеску (розраховується орендодавцем та зазначається в електричному полі оголошення на майданчику);
 • кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій (зазначається в електричному полі оголошення на майданчику в залежності від прийнятого рішення орендодавцем або виду права власності на майно (державне або комунальне);

Додаткова інформація

 • реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків (зазначаються в оголошенні шляхом розміщення посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків) (публікується кожним окремим оператором електронного майданчика);
 • найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних орендарів та проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об’єкти (обов’язково мають бути зазначені в оголошення орендодавцем);

Технічні реквізити оголошення

 • період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (20-35 календарних днів з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду);
 • єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір (автоматично відображається в умовах аукціону);

Інша додаткова інформація, визначена орендодавцем – вказуються дані, які на думку організатора, мають важливе значення. 

Щодо єдиного майнового комплексу, його відокремленого структурного підрозділу в оголошенні про передачу в оренду додатково зазначаються:

 • найменування відповідного державного або комунального підприємства, на балансі якого перебуває єдиний майновий комплекс, його відокремлений структурний підрозділ, місцезнаходження, код, за яким підприємство внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • посилання на офіційний веб-сайт орендодавця, на якому повинна бути розміщена:
 • фінансова звітність юридичної особи (відокремленого структурного підрозділу), на балансі якої перебуває єдиний майновий комплекс підприємства, за останній повний календарний рік і проміжна фінансова звітність за відповідний період поточного року, а також звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності;
 • інформація про кількість працівників, які перебували у трудових відносинах з юридичною особою станом на 31 грудня року, що передує поточному, а також двох попередніх років і інформація про рішення, прийняті власником або уповноваженим ним органом відповідно до пункту 41 цього Порядку;
 • інформація про місце, де зберігається істотна документація юридичної особи, на балансі якої перебуває єдиний майновий комплекс (його відокремлений структурний підрозділ), з якою потенційні орендарі можуть ознайомитися у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. з дати оприлюднення оголошення до дати проведення аукціону. Під істотною документацією розуміється: рецензія на звіт незалежного оцінювача про вартість єдиного майнового комплексу, фінансова і податкова звітність за останні три роки, відомості про об’єкти основних засобів, що обліковуються на балансі юридичної особи, інформація про земельні ділянки, які перебувають у користуванні юридичної особи, разом із документами на них, пооб’єктні розшифровки статей балансу, якщо значення такої статті перевищує 500 тис. гривень, усі діючі дозвільні документи, чинні договори і правочини, а також договори, укладені юридичною особою протягом останніх трьох років, інформація про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах юридичної особи, а також витяги з таких рахунків за останні шість місяців, що передують даті оголошення, інформація про судові позови і претензії, заявлені або отримані юридичною особою протягом останніх трьох років, а також інша істотна інформація про діяльність юридичної особи;
 • повний перелік документів, які повинні зберігатися у місці, де зберігається істотна документація юридичної особи, на балансі якої перебуває єдиний майновий комплекс (його відокремлений структурний підрозділ), із зазначенням назви документа і його дати;
 • якщо на балансі юридичної особи перебуває нерухоме майно – інформація про таке нерухоме майно в обсязі, визначеному підпунктом 2 пункту 26 цього Порядку;
 • висновок про вартість єдиного майнового комплексу (його відокремлений структурний підрозділ).

Варто також зазначити, що оголошення не повинне містити положення, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

А тепер перейдемо до практики створення аукціону. 

Створення аукціону на майданчику Аукціони.Prom

1. Перейдіть в особистий кабінет організатора аукціона на майданчику Аукціони.Prom

2. Cтворіть об’єкт оренди. Як це робити, читайте у цій інструкції

3. Коли об’єкт створено, ви побачите кнопку “Створити аукціон”. 

Зверніть увагу, що основна інформація з об’єкту оренди автоматично переноситься в аукціон. На сторінці оголошення аукціону цю інформацію неможливо змінити. Тому при необхідності спочатку внесіть зміни в об’єкт, після чого створіть аукціон.

Отже, натисніть кнопку “Створити аукціон”. 

4. Заповніть розділ Банківські реквізити. 

5. Заповніть інформацію про аукціон.

Зверніть увагу, що вам обов’язково необхідно завантажити 3 документи:

 • Фотографічне зображення майна
 • Проект договору оренди
 • Поверховий план об’єкта або план поверха

6. Коли уся необхідна інформація зазначена, натисніть “Оголосити аукціон”. 

Якщо аукціон не був опублікований, прокрутіть вище сторінку з інформацією та зверніть увагу на червоний текст – він вказує, яке поле або який документ ви не додали. 

7. Після того, як аукціон був опублікований, через декілька секунд оновіть сторінку браузера. Дані відправляться до Центральної бази даних, і ви побачите повідомлення, що аукціон був успішно опубліковано. 

За необхідності ви можете відредагувати або скасувати аукціон. Редагування лоту доступне протягом 48 годин, з моменту його публікації. Після цього ви можете тільки додавати документи.

Ось і все. Бажаємо успішної роботи на майданчику Аукціони.Prom. 

Сподобалась стаття?
Приєднуйтесь, щоб отримувати добірки новин про закупівлі, тендери та аукціони раз на місяць!

Неправильний email. Спробуйте, будь ласка, ще раз Виникла помилка. Спробуйте, будь ласка, пізніше

Залишилось тільки підтвердити email %email% — лист із підтвердженням вже чекає у вашій скринці :)

Коментарі закриті для цієї сторінки.

Календар заходів

Грудень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1